Luotettava kumppani

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus

Turvallisuus on tärkeänä osana yrityksemme toimintajärjestelmää. Sitoudumme kaikessa toiminnassamme turvallisuuteen ja luotettavuuteen, jotka turvaavat myös asiakkaidemme toimintaa ja jatkuvuutta.

Turvallisuustoimintaamme kehitetään jatkuvasti ja seurannan mittareina toimivat sertifikaatit (ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 45001) sekä tunnustuksena Würth Oy:lle myönnetty kansallinen yritysturvallisuustodistus.

Kansallinen yritysturvallisuustodistus on merkittävä osoitus myös muille Würth Oy:n asiakkaille kyvystämme ylläpitää ja huolehtia yritysten välisistä luottamuksellisista asioista sekä yleisesti yrityksemme panostuksesta toimintatapojen ja järjestelmien turvallisesta kehittämisestä

Yritysturvallisuusselvityksen teko voi käynnistyä vain viranomaisen aloitteesta. Kansallinen yritysturvallisuustodistus on voimassa viisi vuotta, jonka kuluessa turvallisuustason ylläpito varmistetaan auditoinnein. Auditointeihin sisältyy yrityksen kyvykkyys huolehtia hallinnollisen turvallisuuden lisäksi henkilö-, tila ja tietoturvallisuuden tasosta kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) mukaisesti.

Tietoturvallisuus

Sitoudumme suojaamaan asiakastietojemme luottamuksellisuuden voimassa olevien sopimusten, lakien ja tuvallisuusohjeiden mukaisesti. Tietojärjestelmämme auditoidaan määritellyn ohjelman mukaisesti. Tieto- ja verkkoturvallisuus on ensisijainen periaatteemme.

Henkilöturvallisuus

Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme jotta voimme tarjota turvallisen työympäristön. Hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Yrityksemme arvot

Keskinäinen luottamus, luotettavuus, rehellisyys ja suoraviivaisuus sekä sisäisesti että ulospäin ovat yrityskulttuurissamme syvälle juurtuneita perusperiaatteita.

Näihin periaatteisiin ei liity ainoastaan ​​kaikkia sovellettavia sääntöjä ja lakeja, vaan myös työntekijöidemme asianmukainen ajattelutapa, joka on olennainen osa Würth-konsernin jatkuvaa menestystä.

Tavoitteenamme on edistää tätä ajattelutapaa. Työntekijämme noudattavat tiukasti kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja lakeja. Tästä syystä olemme perustaneet järjestelmän, jonka avulla sekä Würth-konsernin työntekijät että kolmannet osapuolet voivat raportoida mahdollisista väärinkäytöksistä: Corporate Compliance Reporting System