Kulmahiomakoneen turvallinen käyttö

4.12.2019

Kulmahiomakone

Erilaisten metallien katkaisu ja hiominen kulmahiomakoneella on hyvin yleisesti käytetty työtapa. Oikein tehtynä se on nopeaa ja kustannustehokasta, mutta väärin tai huolimattomasti tehtynä pahimmillaan hengenvaarallista. Lentävät kipinät ovat näkyvä riskitekijä, mutta kenties vielä suuremman vaaran aiheuttaa laikan mahdollinen rikkoutuminen.

Kokonaisturvallisuuteen kuuluu useita huomioitavia asioita sekä kulmahiomakoneeseen että katkaisu- / hiomalaikkoihin liittyen. Nämä on mainittu koneiden käyttöohjekirjassa ja laikkojen turvallisuusohjeissa, mutta harva ohjeita käytännössä lukee. ”Suomalainen mies ei rälläköintiin ohjeita tarvitse” -mentaliteetti on edelleen valitettavan yleinen.

Koneeseen liittyvät turvallisuusohjeet

Laikansuojus

Laikansuojuksen tulee olla paikallaan ja säädettynä siten, että se suojaa käyttäjää mahdollisimman hyvin. Suojuksen tärkein tehtävä ei ole olla kipinäsuoja, vaan suojata käyttäjää laikkavauriotilanteissa lentäviltä laikan palasilta. Laikan ulkokehän nopeus koneen ollessa käynnissä on lähes 290 km/h!

 

Lisäkahvan tulee olla koneessa kiinni ja konetta pitää käyttää kahdella kädellä.

Irrota pistotulppa/ paineilmaletku laikan vaihdon ajaksi.

Varmista, että laikan kiinnityslaipat ovat ehjät ja samankokoiset.

Kiinnitä työkappale kunnolla, jos se ei oman painonsa takia pysy paikallaan.

Laikkoihin liittyvät turvallisuusohjeet

Laikan ajankohta

Tarkasta laikka silmämääräisesti ennen käyttöä ja käytä vain ehjiä laikkoja.

Käytä vain laikkoja, jotka täyttävät EN12413-standardin turvallisuusvaatimukset.

Varmista, että laikan suurin sallittu pyörimisnopeus on sama, tai suurempi, kuin käytettävän koneen.

 

230 mm hiomalaikkoja ei saa koskaan käyttää 125 mm kulmahiomakoneessa, vaikka laikka riittävästi kuluessaan siihen sopisikin.

Älä käytä vanhaksi menneitä laikkoja. Viimeinen käyttöajankohta on merkitty laikan metallirenkaaseen.

​ ​