Umpilanka MIG/MAG-hitsaukseen, kuparipäällysteinen vai kupariton?

22.2.2021

Hitsaus

Kuten kaikessa elämässä, ei ole olemassakaan etuja ilman haittoja. Kuparittomat langat eivät ole uusia, vaan niitä on ollut kaupallisesti saatavana hitsausalan markkinoilla 70-luvulta lähtien. Jotkut toimittajat ovat viime aikoina ottaneet uudelleen käyttöön kuparittomia lankoja väittäen, että nämä langat tuottavat vähemmän haitallisia hitsauskaasuja.

Kuparipäällysteiset langat:

Periaatteessa nämä langat on päällystetty kuparilla:

 • Suojaamaan langan pintaa hapettumiseltaa
 • Varmistamaan hitsausvirran optimaalinen siirtyminen
 • Takaamaan hyvä langansyöttö polttimelle

Jos hitsauslangan valmistuksessa kuparointiprosessia ei suoriteta oikein eikä sitä valvota kunnolla, kaikista näistä eduista tulee suoraan haittoja, kuten:

 • Hitsauslangan riittämätön suoja hapettumiselta, pinnasta tulevat oksidit saattavat päästä hitsiin ja heikentää sen ominaisuuksia
 • Heikentynyt hitsausvirran siirto ja epäsäännöllinen tai virheellinen metallin siirtyminen hitsiin
 • Kuparin huono tarttuvuus lankaan, mikä johtaa lankaputken tukkeutumiseen ja heikentyneeseen langan syöttökykyyn

Nykyaikaisten kuparointiprosessien ja edistyneiden menetelmien ansiosta haluttujen kuparipäällysteominaisuuksien, kuten tarttuvuuden ja paksuuden, hallinnasta voidaan todeta, että viime vuosikymmeninä luotettavat hitsausaineiden valmistajat ovat kyenneet tarjoamaan edellä mainitut edut ilman haittoja. Lincoln Electric -hitsauslankatuotannossa on tiukka laadunvalvontajärjestelmä, jolla varmistetaan tuotteidemme yhdenmukaisuus.

Kuparittomat langat:

Tärkeimmät argumentit toimittajille kuparoimattomien lankojen puolesta ovat

 • Vähemmän viiveitä ja aikaa lankaputkien puhdistamiseen, kun niihin on kertynyt kuparihiukkasia, mikä pidentäisi prosessin käyttöjaksoa.
 • Kosketuskärjen pienempi kuluminen
 • Vähemmän haitallista hitsauskaasua

Kuparin puuttuessa kuparittomat langat tarvitsevat voiteluainetta langan pinnan suojaamiseksi hapettumiselta ja hyvien syöttöominaisuuksien aikaansaamiseksi. Tällaista järjestelmää käytettäessä langanjohtimet voivat tukkeutua, virtasuuttimet kulua enemmän, ja voitelun ollessa riittämätön, voi kehittyä erilaisia hitsauskaasuja. Lisäksi,verrattuna kuparipäällysteisiin lankoihin, oksidikerros lisää kuparittomien lankojen pinnan kovuutta, mikä taas lisää kulumista.

Faktoja:

Edellyttäen, että langat on päällystetty kuparilla oikein, ne tarjoavat erinomaisen syöttökyvyn, riittävän suojan hapettumista vastaan ja erittäin hyvän virransiirron. ällaisessa tapauksessa ei esiinny kuparihiutaleita, mihin usein viitataan. Kuparittomien lankojen kohdalla voiteluaine voi aiheuttaa lankaputkien tukkeutumisen. Liiallinen voiteluaine voi myös aiheuttaa huokoisuutta hitsausmetallissa. Jos voitelu on riittämätöntä, langan pinta saattaa hapettua, mikä vähentää syöttökykyä ja lisää kulumista. Hitsauskaasujen suhteen on tarpeen laittaa asiat oikeaan perspektiiviin. Kuparipäällysteisissä langoissa on niin ohut, usein vain muutaman μm:n paksuinen, kuparikerros, että MIG/MAG-hitsauksessa kuparipäällystetyistä langoista johdettujen hitsauskaasujen kuparipitoisuus on selvästi alle teollisten MAC-arvojen. Siksi kuparipäällysteiset langat eivät ole vaarallisempia kuin kuparittomat.

Johtopäätös

 • Oikein kuparipäällystetty MIG/MAG-lanka tarjoaa hyvän syöttökyvyn, hyvän virransiirron ja riittävän suojan hapettumista vastaan
 • Hitsauskaasuanalyysit vahvistavat, että kuparipäällystetyistä langoista johdettujen hitsauskaasujen kuparipitoisuus on selvästi alle teollisten MAC-arvojen.
 • Myös voiteluaineella varustettu paljas kupariton lanka sisältää kaasukoostumuksia, jotka ovat alle teollisuuden MAC-arvojen.

Kokemuksemme osoittaa, että tällä hetkellä useimmat langanvalmistajat hallitsevat paremmin kuparointiprosessin kuin voiteluprosessin. Tästä syystä työskentelemme mieluummin kuparipäällystetyillä langoilla kuin kuparittomilla.

Lähde:Lincoln Electric

​ ​