Turvallisuus huoltotöiden aikana

9.9.2022

Turvalukitustuotteet

Suomessa Valtioneuvoston päätös 1314/94 ja käyttöpäätös Vnp 856/98 §22, edellyttävät vahinkokäynnistyksen estoa koneissa ja laitteissa seisokkien, korjausten ja huoltotöiden aikana.

Vahinkokäynnistyksen estoa on sovellettava, jos huollon tai korjauksen aikana on liikuttava laitteen toiminta-alueella. Jos työnsuorittaja joutuu työn aikana menemään koneen sisään tai toiminta-alueelle tai silloin jos jokin turva- tai varmistuslaite on ohitettu tai poiskytketty.

Tuotteet valitaan perustuen lukitussuunnitelmaan joka tehdään huollettavalle laitteelle tai koko prosessille. Suunnitelmasta selviää mitä ja miten lukitaan. Tämän lisäksi tuotteet tuodaan käyttäjän helposti saataville joko henkilökohtaisilla tai laitekohtaisilla lukitustuotteilla.

​ ​