Korvaus ensiaputarvikkeista

13.9.2022

Ensiaputarvikkeet

Työnantaja ja yrittäjä voi hakea Kelalta korvausta työpaikalle hankituista ensiaputarvikkeista kuten ensiapulaukuista, haavanhoitopisteistä ja niiden täydennystuotteista tai silmänhuuhtelupulloista. Korvauksen saaminen edellyttää työterveyshuollon työpaikkaselvitystä ja toimintasuunnitelmaa, jotka täyttyvät aina, kun yrityksen työterveyshuolto on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Korvausta haetaan Kelan työterveyshuoltoon liittyvien kustannusten lomakkeella. Helpointa hakemus on tehdä kerran vuodessa, viimeistään kuitenkin kuusi kuukautta yrityksen tilikauden päättymisestä. Lomakkeeseen ei tarvita erittelyä hankituista ensiaputarvikkeista, ainoastaan kokonaiskustannukset.

​ ​