Di-isosyanaattien ammattikäytölle pakollinen koulutus 24.8.2023 lähtien

1.9.2023

Koska isosyanaatit ovat merkittävä työterveysriski on Euroopan Unioni REACH-asetuksellaan määrittänyt uuden asetuksen työntekijöiden suojelemiseksi. REACH-asetuksen mukaan Di-isosyanaatteja sisältäviä polyuretaaniliimoja ja -tiivisteaineita käsittelevien tai niitä käyttävien henkilöiden (teollisuus- ja ammattikäyttö) on suoritettava hyväksytysti kyseisten aineiden käsittelyä koskeva koulutus. Asetus ei koske kuluttajia.

Tuotepakkauksiin tulee merkintä:

”24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.”

Isosyanaattia sisältäviä tuotteita käyttävien tuleekin kiinnittää erityistä huomiota henkilösuojaukseen ja varustautua työtehtävien vaatimalla tavalla - oikeanlaisella suojavaatetuksella, hengityksen- ja kasvojen sekä käsien suojauksella. Suojavarustus perustuu työpaikan riskien kartoitukseen. Tuotteen käyttöohjeeseen tulee myös tutustua huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista.

Koulutusvaatimus koskee ainoastaan yli 0,1p-% di-isosyanaatteja sisältäviä tuotteita, kuten polyuretaanivaahtoja, polyuretaanipohjaisia saumamassoja tai liimoja. Würth Oy:n valikoimista löytyy myös vaihtoehtoisia tuotteita, joita ammattilaiset voivat käyttää turvallisesti ilman vaadittavaa koulutusta.

Würth Oy:n asiakkaat voivat suorittaa maksuttoman verkkokoulutuksen. Koulutuksesta saatava todistus on voimassa 5 vuotta. Työnantajan tulee huolehtia että vaadittava koulutus on suoritettu ja pidettävä rekisteriä koulutuksen suorittaneista.

​ ​